Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZUT w Szczecinie,
ul. Piastów 48 (Budynek Międzywydziałowy)
pokój nr 431 (IV piętro)
tel/fax +(4891) 449 42 90

Mail do biura K.Z. solidarnosc@zut.edu.pl

Biuro Związku czynne jest w godzinach od 9 - 15.

Nasza strona: www.solidarnosc.zut.edu.pl
Redagowanie strony - Bogusław Zarzycki
Informujemy, że drugie nasze Biuro funkcjonujące przy ul. Janosika 8, p.17, zakończyło działalność z dniem 11 maja 2009 r.