6.04.2009 r.

W czwartek 26 marca 2009 r. Walne Zebranie Delegatów, wybrało nowe władze statutowe zakładowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność", Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej zgłoszono dwie kandydatury, Bogdana Grzywacza i Bogusława Zarzyckiego, byłych przewodniczących organizacji związkowej PS i AR. Zdecydowaną większość głosów uzyskał Bogdan Grzywacz i on został nowym przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" ZUT.
Sporo emocji wywołała wśród delegatów dyskusja dotycząca wyboru członków do Komisji Zakładowej. Rozważano opcję wyboru 20 osobowej KZ i głosowania na listy cząstkowe zmierzając do tego, aby do KZ wybrać 15 osób z byłej PS i 5 z byłej AR, jako, że stosunek ilościowy delegatów z tych Uczelni wynosi w przybliżeniu 3:1. Przegłosowano jednakże inny wniosek, a mianowicie, aby Komisję powiększyć do 24 osób i aby do czasu następnych wyborów, które odbędą się w 2010 r., członków Komisji Zakładowej ZUT, wybrać spośród członków Komisji Zakładowych byłej PS i AR. Przeważył argument uzasadniający potrzebę pełniejszego wzajemnego poznania się związkowców obydwu byłych organizacji zakładowych. W związku z tym, że część członków dawnych Komisji zrezygnowała z aktywnej pracy związkowej, w miejsce ich, z sali zgłoszono również inne osoby. Listę zamknięto po zgłoszeniu 29 kandydatów.
Zrezygnowano z głosowania na listy cząstkowe. Karta do głosowania zawierała listę kandydatów uszeregowaną alfabetycznie, bez żadnych dodatkowych oznaczeń.
Komisja Wyborcza, której powierzono sprawy organizacyjne związane z wyborami, wydała KOMUNIKAT podsumuwujący wyniki wyborów:
.


Szczecin, dnia 6 kwietnia 2006

WYNIKI WYBORÓW

PRZEPROWADZONYCH 26. III. 2009 NA WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "SOLIDARNOSC"w ZUT


1.Przewodniczącym Organizacji Zakładowej został wybrany kol. Bogdan Grzywacz.
2.Do Komisji Zakładowej zostali wybrani:

- Bogdan Ambrożek -Marek Gutkowski - Ewa Sobczak
- Piotr Borowiak - Jerzy Jureczko - Danuta Szpilewska
- Stanisław Chrzanowska - Jerzy Kieruczenko - Zofia Tarasewicz
- Aleksandra Delecka - Eugeniusz Majewski - Anna Wojciechowska-Wojnar
- Janusz Dowbór - Stanisław Moskowicz - Katarzyna Wojdak-Maksymiec
- Marek Dziedzic - Tamara Olszewska - Gabriel Wojtas
- Dorota Gołębiowska - Andrzej Pauszek - Romuald Woźniak
- Jolanta Gutkowska - Zbigniew Pawlak - Bogusław Zarzycki

3.Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Elżbieta Barszczewicz
Agata Nowak
Jadwiga Nowak
Małgorzata Poniecka
Agata Szubert-Lewandowska


Walne zebranie Delegatów podjęło 2 następujące Uchwały:

1.o przywrócenie w naszym Związku kadencyjności władz ( max. 2 kadencje)
2.domagamy się realizacji Uchwały Komisji Krajowej dotyczącej standardów funkcjonowania Zarządu Regionu.


Wszyscy członkowie Związku, którzy zainteresowani są szczegółami wyborów (listy kandydatów, ilość uzyskanych głosów) mogą zapoznać się z Protokołem Komisji Skrutacyjnej w Sekretariacie Związku.

Na pierwszym zebraniu nowej Komisji Zakładowej, które odbyło się 6.04.2009, wybrano Zastępców Przewodniczącego, Skarbnika oraz zatwierdzono skład Prezydium Organizacji Zakładowej. Prezydium Organizacji Zakładowej ukonstytuowało się w następującym składzie:

1.dr inż. Bogdan Grzywacz - Przewodniczący Organizacji Zakładowej
2.mgr inż. Danuta Szpilewska - Zastępca Przewodniczącego (sprawy pracownicze, płacowe, bhp, interwencje),
3.Marek Gutkowski - Zastępca Przewodniczącego (sprawy socjalne)
4.dr inż. Bogusław Zarzycki - Zastępca Przewodniczącego (sprawy organizacyjne)
5.inż. Andrzej Pauszek - Skarbnik
6.prof. dr hab. Dorota Gołębiowska - Członek Prezydium (sprawy nauczycieli akademickich).

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została kol. Agata Szubert - Lewandowska.

Dokonane wybory oznaczają, że powołana w związku z łączeniem organizacji związkowych byłej AR i PS tzw. Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w ZUT przestaje działać.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Dr inż. Eugeniusz Majewski